Double Exposure Gold

Double Exposure Gold

This new variant of blackjack designed for online casinos is the work of Microgaming. If you’re fans of the most famous card game, you certainly should not miss Double Exposure Gold. We tried it out and can safely say that we were absolutely thrilled. It feels like playing from a real casino in Las Vegas. Improved piano music and sound effects, authentic design, and especially the fast flow of the game mean that this is a real alternative to live entertainment at the green table.

Double Exposure Gold pushes classical blackjack forward

Already the name calls attention to its main difference from classical Blackjack. In particular, you don’t only see the first pair of the dealer’s cards, as in the original. Both the player and the dealer show their cards right from the start of the game, and so you can immediately see who holds what. That being said, if you’re thinking about counting cards here, you'll have better luck in brick-and-mortar casinos. Double Exposure Gold is played with eight 52-card virtual packs, which are shuffled after each round of play. If you haven't played this popular card game for a long time, you should refresh your skill and all the information you might have forgotten by reading the blackjack rules. Určitě stojí za zmínku připomenout si hlavní cíl partie v Blackjacku. Není důležité dosáhnout součet hodnot karet 21, ale porazit krupiéra. Virtuální hrací karty se rozdávají z podavače karet tzv. Shoe. Hodnotu karet 2-10 zastupuje jejich číselný znak. Karty J, Q, K mají hodnotu 10 a eso A má volitelnou hodnotu 1 nebo 10. Jaké funkce nabízí renovovaná hra?

Nechte se vtáhnout do hry s Double Exposure Gold

Hra začíná vašimi sázkami pomocí sedmi různých žetonů. Po vkladu na sázku stlačíte DEAL a dostanete dvě karty. Pokud si myslíte, že hodnota je dostatečně blízká k 21, klikněte na STAND. Pokud chcete další kartu, stlačte HIT. Nezapomínejte na fakt, že vždy vidíte karty krupiéra, a jste o krok vpřed. Ještě před rozhodnutím HIT nebo STAND, můžete svůj vklad zdvojnásobit tlačítkem DOUBLE. Platí to však jen v případě, že máte na ruce součet úvodních dvou karet 9, 10 nebo 11. Krupiér na opačné straně tahá karty do té doby, dokud nepřekročí minimální součet 17, potom končí. Zajímavostí je, že v Double Exposure Gold, chybí funkce Insurance – pojistka proti esu krupiéra. Zdá se však, že její absence paradoxně přispěla k plynulosti a atraktivitě hry. K nim dopomáhá hlavně funkce SPLIT. Využijte ji v situaci, když máte na ruce dvě stejné karty. Rozdělit – splitovat můžete nejen vysoké karty s hodnotou 10, ale i nižší stejné hodnoty a to přímo 4-krát v jediné hře.

Šikovné odlišnosti Double Exposure Gold oproti originálu

Na jeho lepší plynulost má vliv i několik dalších změn oproti klasice. Přehledně jsou zobrazeny v černé tabulce s pravidly na hracím stole vlevo nahoře. K výjimečnosti napomáhá už zmíněná viditelnost karet krupiéra hned od začátku hry, chybějící tzv. PUSH/návrat vkladů (krupiér vítězí při všech remízách kromě remízy u Blackjacku, kdy vítězí hráč), nebo možnost vykonat až 4 splity (i s jinými hodnotami než 10) najednou v rámci jednoho hracího kola, tzv. 4 HANDS. Blackjack můžete získat jen prvními dvěma kartami, mimo splitu. Kombinace eso A + 10 po splitu vás zařadí na druhou nejvyšší hodnotovou pozici ve hře, za Blackjack. U esa A funguje funkce re-split, avšak můžete tahat už jen jedinou kartu.

Doporučená nastavení Double Exposure Gold

Pokud jste Double Exposure Gold ještě nevyzkoušeli, neváhejte. Hrozí vám nejlepší zážitek z nejznámější karetní hry na světě. Kvůli poutavému a šikovnému průběhu hry vám v možnostech OPTIONS ve spodní části hrací obrazovky doporučujeme ponechat si zapnutých všech 5 zvukových funkcí a zakliknout Auto-Rebet a Quick deal.

Double Exposure Gold i zdarma

Nejdůležitějším pro hráče a fanoušky karetní hry Blackjack je fakt, aby se cítili ve hře příjemně a komfortně. Bez rušivých vlivů, zpomalení, nebo přerušení si všechny benefity hry Double Exposure Gold dopřejete dokonce i zdarma. Vyzkoušejte ji a určitě nám dáte za pravdu, že vylepšený Blackjack s dominantním názvem vás vtáhne do hry a zpříjemní váš čas pro zábavu a oddych.

Share on

Try playing other games with blackjack for free

This website uses cookies which help us improve the quality of displayed content. Cookies can be blocked in your browser settings. By using our site, you accept the use of cookies as outlined in our Cookie Policy. I agree